การสอบคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารี เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือนานาชาติ NORJAM 2014 ครั้งที่ 14  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 12 พ.ค. 2557 เวลา 16.52 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 554 ท่าน