โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวในสถานศึกษาสังกัดองค์กปกครองส่วนท้องถิ่น  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 พ.ค. 2557 เวลา 11.01 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 669 ท่าน