ขอเชิญประธานสภา อบต.ประชุมเพื่อคัดเลือกผู้แทน อบต. ใน ก.อบต. จังหวัด แทนตำแหน่งที่ว่าง  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 16 พ.ค. 2557 เวลา 14.02 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 367 ท่าน