โครงการพัฒนาระบบงานทเบียนวัดผลและประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำเอกสารการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 20 พ.ค. 2557 เวลา 16.02 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 317 ท่าน