ขอความร่วมมือในการดำเนินการเตรียมความพร้อมป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปากในช่วงฤดูกาลระบาด  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 22 พ.ค. 2557 เวลา 09.39 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 310 ท่าน