รายงานการประชุม ก.อบต.จังหวัดตาก ครั้งที่ 12 /2552 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2552  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 28 ม.ค. 2553 เวลา 17.57 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1289 ท่าน