การจัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ระดับท้องถิ่น  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 3 มิ.ย. 2557 เวลา 18.36 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1514 ท่าน