แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ วันที่ 5 มิถุนายน 2557  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 5 มิ.ย. 2557 เวลา 10.34 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 455 ท่าน