เอกสารประกอบวาระประชุม
 
รายงานการประชุม ก.อบต.จังหวัดตาก ครั้งที่ 1/2553 วันที่ 27 มกราคม 2553  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 30 ม.ค. 2553 เวลา 21.58 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 2123 ท่าน