การจัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์ และ การถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับองค์กรสู่บุคคล  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

 

ข่าว ณ. วันที่ 1 ก.พ. 2553 เวลา 10.48 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 956 ท่าน