การจัดชุดรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (Mobile Team)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 9 มิ.ย. 2557 เวลา 14.19 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 302 ท่าน