ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการประเมินตัวชี้วัดกำหนดระดับตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล กรณีพิเศษ  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 10 มิ.ย. 2557 เวลา 14.26 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 327 ท่าน