สำรวจข้อมูลเด็กนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2557ที่หนังสือ ตก 0023.3/ว 7658 ลว.9 มิ.ย.57  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 มิ.ย. 2557 เวลา 11.59 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 654 ท่าน