เรื่อง ข้อสั่งการในการประชุมข้าราชการ สถจ.ตาก ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 29 ม.ค. 2553  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 3 ก.พ. 2553 เวลา 14.17 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 573 ท่าน