กรณีที่ข้อมูลน.ร.สอบO-NETไม่ถูกต้องขอให้ร.ร.เป็นผู้รวบรวมฯ ภายในวันที่ 28 ก.พ 53 นี้  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 3 ก.พ. 2553 เวลา 14.27 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 543 ท่าน