ด่วนที่สุด การรับสมัคร ขรก.สถ. เข้ารับการฝึกอบรมร่วมกับบุคลากรของท้องถิ่น ภายในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2553  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 9 ก.พ. 2553 เวลา 11.07 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 519 ท่าน