ด่วนที่สุด อปท.ที่ยังไม่ได้รายงานข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 9 ก.พ. 2553 เวลา 11.13 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 796 ท่าน