ด่วนที่สุด การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท. ในระบบ e-plan ปี พ.ศ.2553  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

 

ข่าว ณ. วันที่ 9 ก.พ. 2553 เวลา 17.26 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 961 ท่าน