การแอบอ้างเรียกผลประโยชน์จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์มวลชน  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 มี.ค. 2552 เวลา 13.18 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 638 ท่าน