ด่วนที่สุด เชิญหารือการจัดการแข่งันฟุตบอลลีค (Local league Cup) อปท.ตาก (24 อปท.)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 10 ก.พ. 2553 เวลา 13.22 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 610 ท่าน