เรื่อง การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 10 ก.พ. 2553 เวลา 18.09 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 2271 ท่าน