รายละเอียดการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของ อปท. เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2553  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 ก.พ. 2553 เวลา 17.36 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 619 ท่าน