เรื่อง สำนักงานก.พ.แจ้งแนวทางปฏิบัติในการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการตามมาตรา 110 ฯลฯ  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 15 ก.พ. 2553 เวลา 17.21 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 562 ท่าน