แจ้งเลื่อนการจัดทำโครงการสัมมนาข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นดำเนินการทางวินัย และการสอบข็อเท็จจริง  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 มี.ค. 2552 เวลา 16.40 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 745 ท่าน