ด่วนที่สุด การดำเนินการสำรวจข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นฯ ให้รายงานจังหวัดทราบภายในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 53  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 18 ก.พ. 2553 เวลา 17.31 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 902 ท่าน