การโอนจัดสรร งปม.รายจ่ายประจำปี งปม. พ.ศ.2553 เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจฯ (งวดที่2 งวดสุดท้าย)  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

 

ข่าว ณ. วันที่ 19 ก.พ. 2553 เวลา 17.44 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 685 ท่าน