ด่วนที่สุด การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการไทยเข้มแข็ง 2555 งบประมาณ 23,000 ล้านบาท  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 25 ก.พ. 2553 เวลา 09.06 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 878 ท่าน