รายงานการประชุม ก.ท.จ.ตาก ครั้งที่ 1/2553 วันที่ 29 มกราคม 2553  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 26 ก.พ. 2553 เวลา 16.24 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1458 ท่าน