โครงการสัมานาข้าราชการดำเนินการทางวินัย และสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 18 มี.ค. 2552 เวลา 10.09 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 717 ท่าน