ด่วนที่สุด ขอเชิญประชุมชึ้แจงการประเมินคุณภาพและการใช้แบบสอบถามเพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลฯ  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 3 มี.ค. 2553 เวลา 11.20 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 619 ท่าน