การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียม งวดที่ 1/2553  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 4 มี.ค. 2553 เวลา 10.10 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 2928 ท่าน