รายชื่อผู้เข้าอบรมความรู้การบริหาร อปท. ในเบื้องต้นและการช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 5 มี.ค. 2553 เวลา 11.24 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 606 ท่าน