ด่วนที่สุด การจัดประชุมชี้แจงการประเมินคุณภาพภายนอก และการใช้แบบสอบถามเพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลสภาพฯ  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

 

ข่าว ณ. วันที่ 5 มี.ค. 2553 เวลา 15.12 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 648 ท่าน