เรื่อง ขอให้ อปท.ดำเนินการบันทึกข้อมูลระบบ e-Plan (ปี 53)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 5 มี.ค. 2553 เวลา 15.21 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 3224 ท่าน