เรื่อง ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถาม (ท้องถิ่นอำเภอแม่สอด แม่ระมาด พบพระ อุ้มผาง) เทศบาลนครแม่สอดและเทศบาลเมืองตาก  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 5 มี.ค. 2553 เวลา 15.28 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1024 ท่าน