รายละเอียดการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้แก่ อปท. เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2553  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 5 มี.ค. 2553 เวลา 15.56 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 780 ท่าน