การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ค่าครุภัณฑ์สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 18 มี.ค. 2552 เวลา 10.10 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 2630 ท่าน