โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร
 
ด่วนที่สุด โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหาร ประธานสภา และรองประธานสภา วันที่ 16-19 มี.ค. 53  
ตารางการอบรมฯ วันที่ 16-19 มี.ค. 53
รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม วันที่ 16-19 มี.ค. 53
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

 

ข่าว ณ. วันที่ 10 มี.ค. 2553 เวลา 13.23 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 710 ท่าน