ขอความอนุเคราะห์สอบถามความเห็นของประชาชน  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 18 มี.ค. 2552 เวลา 10.12 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 586 ท่าน