เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2552  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 15 มี.ค. 2553 เวลา 11.34 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 679 ท่าน