ด่วนที่สุด ขอเชิญร่วมการสัมมนาเครือข่ายผู้ดูแลเด็กจังหวัดตาก วันเสาร์ ที่ 27 มีนาคม 2553  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 22 มี.ค. 2553 เวลา 17.14 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 560 ท่าน