ด่วนที่สุด เร่งรัด อปท. บันทึกข้อมูลรายงานสถิติการคลัง(รายได้-รายจ่าย) ภายในวันที่ 24 มีนาคม 2553  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 22 มี.ค. 2553 เวลา 17.26 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1087 ท่าน