ด่วนที่สุด ขอทราบข้อมูลการช่วยเหลือภัยแล้ง ภายในวันที่ 24 มีนาคม 2553 เวลา 17.00 น.  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 24 มี.ค. 2553 เวลา 11.46 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 719 ท่าน