รายละเอียดการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำเดือนมีนาคม 2553 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2553  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 25 มี.ค. 2553 เวลา 09.46 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 577 ท่าน