รายงานการประชุมข้าราชการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก ครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2553  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 25 มี.ค. 2553 เวลา 13.58 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 550 ท่าน