การเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค ให้แก่ประชาชน (ประปาหมู่บ้าน)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 18 มี.ค. 2552 เวลา 10.13 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 621 ท่าน