ด่วนที่สุด การจัดสรร งปม. โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผุ้สูงอายุฯ  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 25 มี.ค. 2553 เวลา 17.01 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 572 ท่าน