การสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชน สู่การพัฒนาท้องถิ่นและจังหวัดบูรณาการ  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 26 มี.ค. 2553 เวลา 11.30 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1259 ท่าน