ด่วนที่สุด ทบทวนความพร้อมการเป้นโรงเรียนต้นแบบ และโรงเรียนที่มีความพร้อมใช้หลักสูตรแกนกลางฯ  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 26 มี.ค. 2553 เวลา 11.37 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 557 ท่าน