การคัดเลือกผู้ดูแลเด็กดีเด่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. ประจำปี 2553  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 29 มี.ค. 2553 เวลา 16.01 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 980 ท่าน